Bli godkjend lærebedrift
Nedanfor finn du hovudkrava for å bli godkjend lærebedrift:

Krav til produksjon
Lærebedrifta må ha ein slik produksjon/aktivitet og utstyr at dei kan gje opplæring i alle kompetansemåla i vg3-læreplanen. Dersom ei bedrift ikkje kan gje opplæring i alle måla i læreplanen, kan det på førehand inngåast avtale med anna godkjend lærebedrift om del-opplæring. Avtalen leggjast ved søknaden om godkjenning, som sendast til Fylkeskommunen saman med dokumentasjon av fagansvarleg. Opplæringskontoret for Indre Hordaland søkjer om godkjenning på vegne av bedrifta.
 
Krav til fagansvarleg
Lærebedrifta må ha ein fagansvarleg som sjølv har fagbrev, eller anna relevant utdanning og praksis (min. 5 år). Den fagansvarlege har hovudansvar for den faglege opplæringa av      læringen. I tillegg må bedrifta ha ein eller fleire instruktørar til lærlingen, dersom ikkje fagansvarleg er instruktør for lærlingen. Fagansvarleg må gjennomføre Fylkeskommunen sitt obligatoriske nettbaserte kurs, samt dagskurs. 

Krav til intern opplæringsplan
Det er krav om at det vert sett opp ein intern opplæringplan for lærlingen gjennom heile læretida, og konkretiserte og individuelt tilpassa planar for kvart halvår. Planen må vere kjend for lærling, fagansvarleg og instruktørane. Opplæringskontoret for Indre Hordaland utarbeider slike planar saman med fagansvarleg. 
    
Krav til inntak av lærling
Utgangspunktet for godkjenning som lærebedrift, er at bedrifta planlegg å ta inn lærling. Dersom bedrifta likevel ikkje tek inn lærling innan to år etter at dei er godkjend lærebedrift, fell godkjenninga vekk. Det same gjeld hvis lærebedrifta ikkje tek inn ny lærling seinast to år etter at sist lærekontrakt vart avslutta.


Våre medlemsbedrifter
 
MEDLEM FAG KONTAKTPERSON TLF HEIMESIDE
Bane Nor SF, avd. Voss
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Andrè C.Kleppe
45206780
banenor.no
Bilbruket AS Bilfaget, lette køyretøy Torben Hillland 95117585 bilbruket.no
Bilskadesenteret Voss AS
Billakkererfaget
Bilskadefaget
Jon Geir Rio 56528888 bilskadevoss.no
Biltunet Voss AS
Bilfaget, rep. lette kjøretøy
Reservedelsfaget
Kjell Harald Fenne
Nils Klette
93071310
 
90956532
biltunet.no
Bjørgum Mekaniske AS CNC-maskineringsfaget Jostein Steine 56521917  bjørgumverksted.no
Dale Trafikksenter Salsfaget Stian Jordalen 56596736  daletrafikksenter.no


Elicom AS

Elektrikerfaget, Voss 

elicom.no
Elkjøp Voss AS
Salsfaget

Margit Himle 56529660 elkjop.no
Encon ASYrkessjåførfaget
Logistikkfaget
Kontor og adm.faget
Helge Tolaas91179762encon.no
Felleskjøpet Agri, Vaksdal
Industrimekanikerfaget
 
logistikkfaget produksjonsteknikk


Bjørn Skjerveggen Ørjan Boge
Lars Jakob Ulvervaker
91188932 91715319 90119026
90884377
felleskjopet.no
Flåm AS Reiselivsfaget Nils Asbjørn Lie 57631400 visitflam.com
avd. Fretheim Hotel Resepsjonsfaget
HMR Voss AS
Industrimekanikerfaget

Philip Nordås 93897038 hmr.no
Horvei Elektro AS
Elektrikerfaget Einar Magne Horvei 56530050  horvei-elektro.no
Johnstad Maskin AS
Anleggsmaskinførarfaget
Stian Johnstad 90543088
johnstadmaskin.no
Jæger, avd. Voss
Bilfaget, lette kjøretøy
Bjørn Senderud 56523020 jaegerbil.no
Kveik As Aktivitørfaget Turid Midthun 41417610 vossbs.no
Litra Gass AS Yrkessjåførfaget Steinar Karlsen 93492200 litra.no
Modalen Kommune
Barne- og ungdarb.faget
Helsearbeidarfaget

Kontor- og adm.faget 

Grete Urdal
Margrethe L.Kvamme 
Anneli Vatle
 
95048031
94507383

modalen.kommune.no
Moelven Granvin Bruk AS Trelastfaget Ørjan Mikal Kalsaas 99433061 granvin-bruk.no
Motorservice Bil AS
Bilfaget, lette kjøretøy
Stian Ringheim
92485494 msbil.no
 
Myrkdalen Fjellheisar AS Idrettsanleggsfaget John Ivar Norheim 91618095 myrkdalen.no
Myrkdalen Hotel Reiselivsfaget Knut Kettermann 97582420 
Mølster Installasjon AS Elektrikerfaget Olav Werner Skjoldli 56529600 molster.no
NOBI Voss AS
Industrimekanikarfaget
Produksjonsteknikkfaget
Sondre Flæte
Sondre Flæte
41642026
www.nobi.no
Næringshagen på VossreiselivsfagetGry Bystøl97168411visitvoss.no
O. L. Kyte AS Betongfaget Per Kyte 56523860  
PostNord As  Logistikkfaget Ingmar Hårklau   91895205
Regnbogen Natur- og kulturbarnehage Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Ingebjørg Bryn Høgheim
Ann H Grevle
56511070
 
Reinert Øvsthus Transport AS Yrkessjåførfaget Reinert Øvsthus 91728008 reinertovsthus.no
       
 
 
Seimen AS Tømrarfaget Eirik Draugsvoll Seim 56520420 seimen.no
Sigbjørn Vik & Son AS Murarfaget Ove Vik 56525290  vikogson.no
Skutle El-Installasjon AS Elektrikerfaget Øystein Skutle 90017336  
Spilde Entreprenør AS
Anleggsmaskinførarfaget
Betongfaget

Per Ove Himle 91595721 spilde.no
MEDLEM FAG KONTAKTPERSON TLF HEIMESIDE
Sporten Voss AS Salsfaget Ragnar Grønås 92283984

Tide Verksted AS, 
avd. Voss
Bilfaget, tunge køyretøy Chr.Windheim 56523440 tide.no
Tømrar Åge Vik Tømrarfaget Åge Vik 92816022 tomrar.no
Ulvik Herad Helsearbeidarfaget
Siw-Marlene Bolstad
Astrid Jordal Børsheim
40007184
Ulvik.kommune.no
Ulvik VVS AS Røyrleggjarfaget   Rolf Utne 91377113
Vaktmeisteren AS Byggdriftarfaget Jan Erik Grande 95103652 vaktmeisteren.no
Vaksdal Kommune
Barne&Ungdarb.faget
Helsearbeidarfaget
Byggdriftarfaget
Magnar Helland
Anne Kari Helle
Torstein Mehus
48880331
45376843
48880387
vaksdal.no
Vangen Elektriske AS Elektrikarfaget Bjarte Vines 56 52 36 66 vangenelektriske.no
Vinjo AS murarfaget Leif Helge Vevatne 90864440 vinjo.no/
Vossabakst AS Bakarfaget Bjørn Engen 91003260 vossabakst.no
Vossevangen Bil ASBilfaget, lette køyretøyLiv Bekkenes56521400subaruvoss.no
Voss Auto og Servicesenter As Bilfaget, lette køyretøy John Almeland 56530510 vossauto.no
Voss Bil Lastebil As Bilfaget, tunge køyretøy Bjørn Ullestad 46425823 biltunet.no
Voss Bilsenter AS Bilfaget, rep. lette køyretøy Magne Dale 56516810 vossbilsenter.no
Voss Bygg & Anlegg AS Tømrarfaget Ivar Haug 97150041 Bygg & Anlegg
Voss Elektro ASelektrikarfagetKenneth Svarstad91586579horvei-elektro.no
Voss herad
Helsearbeidarfaget
IKT-servicefaget
Elin Øvstedal
Sigbjørn Fletre
95262002
95262033
Voss.kommune
Voss Kommunikasjon ASIKT-servicefagetKim Andrè Vaksdal91375010www.vossk.no
Voss Maskinstasjon AS Anleggsmaskinførarfaget Terje Kjelskau 56514929 Voss Maskin
Voss Resort Fjellheisar AS Idrettsanleggsfaget Anna Bryn 97599504 vossresort.no
Voss Storhusholdn.service As Elektroreparatørfaget Kåre Rogne 91595628

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger