Elektrikarfaget
I elektrofaget må ein kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør vere serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkt. Ofte er det eit krav at du har godt fargesyn. Som elektrikar kan du velge mellom eit mangfald av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske system. Det vert stilt strenge krav til kvalitet, påliteligheit, sikkerheit og dokumentasjon.

Utdanning:
VG1 elektrofag
VG2 elenergi
2,5 år praksis i bedrift: elektrikerfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger