Helsearbeidarfaget
Ein helsefagarbeidar gjev praktisk hjelp, pleie og omsorg til menneske som treng det; born, vaksne og eldre med ulike funksjonshemmingar, sjukdomar, eller behov for rehabilitering. Arbeidet varierer frå gjeremål som personlig hygiene, måltid, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemiddel, grunnleggande sjukepleie til smitteverntiltak, kosthald, fysisk aktivitet samt noko administrativt arbeid som rapportskriving og journalføring. Du må vere glad i menneske, ha empati, og kunne vise omsorg og respekt.
Yrkestittelen helsefagarbeidar erstattar dei tidligere titlane hjelpepleiar og omsorgsarbeidar.

Utdanning:
Vg1 helse- og oppvekstfag
Vg2 helsearbeiderfag
To år opplæring i bedrift i helsearbeidarfaget

Fullført opplæring og bestått eksamen fører fram til fagbrev som helsefagarbeidar.


Tittelen helsefagarbeider krev autorisasjon frå Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger