Kontor- og administrasjonsfaget
Som kontor- og administrasjonsmedarbeidar kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av bedrifta du er tilsett i. Hovudoppgåvene er oftast service, kundehandsaming og kontoradministrative oppgåver. Kommunikasjon, svare på epost og telefonen, posthandtering, fakturering, rekneskaps- og lønsarbeid er og vanlege oppgåver.
Du må kunne uttrykke deg godt skriftleg og muntleg, jobbe under tidspress, vere serviceinnstilt og like å hjelpe andre.

Utdanning:
Vg1 service og samferdsel
Vg2 sal, service og sikkerheit
Toårig opplæring i bedrift: kontor- og administrasjonsfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger