Murarfaget
Som murar jobbar du både med nytt murverk, rehabilitering og restaurering av gamalt murverk. Jobben omfattar muring med tegl, flislegging, våtromsarbeid, montering av peis, pipe og andre delar av ei bygning. Skifer- og natursteinmuring, puss og overflatebehandling og montering av piper og pipeelement.
Du kan jobbe sjølvstendig eller som del av eit større prosjekt, og må vere nøyaktig og praktisk, samt evne å jobbe planmessig og kommunisere med kundar.

Utdanning:
Vg1 bygg- og anleggteknikk
Vg2 byggteknikk
Toårig opplæring i bedrift: murerfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger