Reservedelsfaget for bil
Ein reservedelsekspeditør skal sørge for at kunden og mekanikar får rask tilgang til deler og utstyr til køyretøy.Vanlege arbeidsoppgåver er kundehandsaming og rettleiing, ekspedering av reservedeler og tilbehør, handsaming av reklamasjonar, lager- og økonomistyring og innkjøp. Det er viktig å ha gode køyretøytekniske kunnskapar, kommunikasjonsevner, kunne yte service og møte kunden på ein positiv måte.

Utdanning:
Vg1 elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
Vg2 køyretøy
To år opplæring i bedrift: reservedelsfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger