Reiselivsfaget
Som reiselivsmedarbeidar/-konsulent arbeider du med kundehandsaming, sal av forretnings- og feriereiser, arrangement og aktivitetar, koordinering av transport og overnatting. Du vil også kunne vere med å planlegge og gjennomføre aktivitetar og opplevingar, utføre skranke- og resepsjonsteneste, utarbeide prisar, føreta bestillingar, reservasjonar og billettering, samt jobbe med marknadsføring av ulike produkt, verksemder og destinasonar.

Viktig å kunne yte god service og ha gode språkkunnskapar. Som reiselivskonsulent jobbar du ofte i reise- og bookingbyrå, turoperatørar, flyselskap, hotell, jernbaneselskap, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontor og cruiseselskap.

Utdanning:
Vg1 service- og samferdsel
Vg2 reiseliv

To år opplæring i bedrift: reiselivsfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger