Røyrleggjarfaget
Som røyrleggjar er du ekspert på rørtekniske installasjonar. Jobben din er å tilpasse, montere, installere og reparere sanitær- og varmeanlegg (VVS), frå små enkle reparasjonar til installering av avanserte røranlegg; gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvatnanlegg.
Røyrleggjarfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det vert stilt høge krav til faglege kunnskapar. Viktig å kunne samarbeide med andre, vere nøyaktig og serviceinnstilt.
 
Utdanning:
Vg1 bygg- og anleggsteknikk
Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk
To år opplæring i bedrift: røyleggjarfaget
 
Fullført og bestått opplæring fører frem til svennebrev.

 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger