Tømrarfaget
Ein tømrar arbeider i hovudsak med å bygge hus og bygningar; alt frå nybygging, ombygging, rehabilitering, og vedllikehald til konstruksjons- og innreiingsarbeid samt produksjon og montering av element og modular. Tømraren skal ha kunnskapar om bygningsfysikk og ulike typar trekonstruksjoner, og kunne utføre arbeidet på ein sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS. Viktig med gode samarbeidsevner og å kunne kommunisere med kunden.

Utdanning:
Vg1 bygg- og anleggsteknikk
Vg2 byggteknikk
To år opplæring i bedrift: tømrarfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger